| Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ / ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 
-Αποθήκευση  πρώτων υλών
 
Οι  πρώτες  ύλες  μετά την  παραλαβή  τους  φυλλάσονται σε ειδικά διαμορφωμένες αποθήκες ,στις οποίες  διασφαλίζονται οι κατάλληλες  συνθήκες  θερμοκρασίας , υγρασίας  και υγιείνης , τις οποίες επιβάλλουν τα σύγχρονα συστήματα διασφάλισης και  διαχείρισης της  ασφάλειας των  τροφίμων  (HACCP). Κύρια μέριμνα του ποιοτικού ελέγχου ,όσον  αφορά την  αποθήκευση πρώτων υλών , είναι η διατήρηση των  πρώτων  υλών  στη  φυσική τους  αρχική  κατάσταση , με απώτερο  σκοπό  τη  διατήρηση της  φρεσκάδας και του  αρώματος των  προϊόντων  την οποία επωφελείται ο καταναλώτης  στο τελικό  προίον (συσκευασμένοι  ξηροί  καρποί )

-Παραγωγή και  συσκευασία :
 
-Διαλογή :  Το  στάδιο  παραγωγής  που  ακολουθεί  μετά  την  αποθήκευση  των  πρώτων υλών  είναι  η  διαλογή τους , ώστε να κριθούν  κατάλληλες για περαιτέρω επεξεργάσια . Στο στάδιο της  διαλογής , τα προϊόντα  εισέρχονται σε ταινία διαλογής και αποπετρώτη , με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό ξένων  σωματιδίων  και  πρώτων  υλών  , οι οποίες κρίνονται ακατάλληλες για ψήσιμο και συσκευασία
 
- Ψήσιμο  ξηρών  καρπών  :  Εφόσον  οι παραπάνω διαδικασίες έχουν διεξαχθεί επιτυχώς και  σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της υπεύθυνης ποιοτικού ελέγχου και της συμβατότητας των διαδικάσιων  με τα πρότυπα των συστημάτων  Διασφάλισης  και  Διαχείρισης  ποιότητας  (HACCP),  οι  πρώτες ύλες  μεταφέρονται στους  φούρνους . Στους φούρνους οι πρώτες  ύλες αλατίζονται  ελεγχόμενα και ψήνονται  σε αέρα ή  σε λάδι.
 
- Συσκευασία  Ξηρών  Καρπών  : Οι ξηροί καρποί εφόσον  περάσουν από το στάδιο της  διαλογής ,στην  περίπτωση  που συσκευασθούν ωμοί  και  το  στάδιο του  ψησίματος , στην περίπτωση που  θα συσκευασθούν ψημένοι χωρίς  αλάτι ή  ψημένοι και αλατισμένοι , συσκευάζονται  άμεσα , σε  συνθήκες  διαμορφωμένης  ατμόσφαιρας  με άζωτο ,  η οποία συντελεί στη δημιουργία προστατευτικών συσκευασιών. Οι προστατευτικές συσκευασίες , συντελούν στη διατήρηση της φρεσκάδας και του αρώματος  των προίοντων , καθώς και της  προστασίας των προίοντων από  επιβλαβή  ξένα σώματα , ακατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας .
 
Τα προίοντα  , αφού  περάσουν  από  ανιχνευτές  μετάλλων , στο τελικό στάδιο της τυποποίησης τους , αποθηκεύονται σε ειδικά  διαμορφώμενους  χώρους ,  οπού τηρούνται ρητά  ολές οι απαραίτητες συνθήκες  υγιείνης  , ώστε να αποφευχθούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι  πρίν το προϊόν  διανεμήθει στον τελικό  κατανάλωτη .
 
Η εταιρεία είναι πιστοποιήμενη με  ΙSO 22000. To τμήμα ποιοτικού ελέγχου, έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει άμμεσα για κάθε παρτίδα προίοντος: τα πλήρη στοιχεία της πρώτης ύλης, τα στοιχεία όλων των παραμέτρων των διαδικασιών της παραγωγής των προϊόντων (χρόνος και θερμοκρασία ψησίματος, υγρασία προϊόντος κλπ) , από τις οποίες έχει περάσει , μέχρι την τελική τυποποίηση του προϊόντος ( συσκευασμένοι ξηροί καρποί).